เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีเชื้อ HPV

0
475
เข็มฉีดยา
เข็มฉีดยา

Human papillomavirus (HPV) เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศและมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

นักวิจัยพบว่าความชุกของการติดเชื้อ HPV ที่อวัยวะเพศในช่วงปี พ.ศ. 2556-14-14 พบว่าในผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18-59 ปี มีร้อยละ 42.5 ส่วนผู้ใหญ่ในเอเชียมีอัตราการติดเชื้อต่ำสุด ในขณะที่ชาวแอฟริกัน-ชาวอเมริกันมีค่ามากที่สุด โดยรวมแล้วผู้ชายมีอัตรา HPV ในช่องปากและอวัยวะเพศสูงกว่าผู้หญิง

ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้ใหญ่ประมาณ 23% ที่มีเชื้อ HPV ซึ่งมีความเสี่ยงสูง นักวิทยาศาสตร์ได้พบในรายงานก่อนหน้าว่าการฉีดวัคซีน HPV จะช่วยลดอัตราการติดเชื้อได้ ในปีพ.ศ. 2549 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เริ่มแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV สำหรับเด็กวัยรุ่น รวมถึงเด็กชายในข้อเสนอแนะนั้น ซึ่งทำให้อัตราการติดเชื้อในวัยรุ่นลดลงถึง 64% ในหกปีหลังจากที่แนะนำ

สำหรับผู้ชายก็สามารถฉีดวัคซีน HPV ได้ เพราะสามารถแพร่เชื้อต่อไปยังคู่นอนคนอื่นได้เช่นกัน ถึงเเม้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกเหมือนผู้หญิงก็ตาม ซึ่งองค์กรควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำให้เด็กชายอายุ 11-12 ปี ฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ เพื่อป้องกันโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนักด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม อัตราของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ยังคงต่ำอยู่ เพราะมีวัยรุ่นเพียง 30-40% และผู้ชายเพียง 10% เท่านั้นที่ได้รับการปกป้อง