มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยร้ายที่ใกล้ตัว!

0
570
ลำไส้ใหญ่
ลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่..ฟังดูอาจจะรู้สึกเฉยๆ เพราะยังมีโรคอื่นที่น่ากลัวกว่า แต่โรคนี้มันจะเกิดได้ง่ายขึ้นเพราะพฤติกรรมการกินของเรานี่แหละที่ทําให้โรคนี้ไม่ไกลต้วอีกต่อไป แล้วก็ยังมีอีกสาเหตุใหญ่นั่นก็คือ กรรมพันธุ์

สาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลําไส้มีสาเหตุหลักๆอยู่สองสามสาเหตุ อย่างแรกคือกรรมพันธุ์ มีโอกาสที่จะได้รับกรรมพันธุ์มาประมาณ 50% ถึงแม้จะผ่าตัดไปแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้รับกรรมพันธุ์มา แต่กลุ่มนี้ค่อนข้างจะป้องกันได้ คือว่าส่วนใหญ่ก็เริ่มจากการเป็นเนื้องอกธรรมดาก่อนที่ไม่ใช่มะเร็ง เรียกว่า โพลิป (Polyp) เนื้องอกชนิดนี้จะโตขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงขนาด 2 ซม. ใช้เวลาหลายปี วิธีตรวจหา Polyp ก็คือต้องส่องกล้องตรวจดูลําไส้ใหญ่ ถ้าเจอก็ตัดออกก็สามารถป้องกันมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ มีข้อแนะนําของสมาคมแพทย์ในอเมริการ่วมกันหลายสมาคม เขาแนะนําว่าคนที่ไม่มีประวัติว่าคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ แต่เมื่อถึงอายุ 50 ปีขึ้นไปควรจะส่องกล้องดู แต่คนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ เมื่ออายุ 40 ปีก็ควรจะส่องกล้องดู เผื่อเจอ Polyp ก็ตัดออก จะป้องกันได้ค่ะ

สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรรมพันธุ์

สาเหตุอื่นก็จะมีลําไส้อักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ คนไข้จะมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง น้ำหนักลด โลหิตจาง แต่ท้องเสียนี่จะเป็นท้องเสียเรื้อรัง อันนี้ก็ต้องให้หมอตรวจดูถึงจะบอกได้ว่าเป็นโรคนี้ ถ้าเป็นโรคนี้ โอกาสที่จะเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ก็จะสูงกว่าคนที่ไม่เป็นทั่วๆไป 4-5 เท่า เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคนี้ก็ต้องตรวจเป็นระยะๆ ถ้าพบการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องทําการผ่าตัดลําไส้ออก ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ กรรมพันธุ์ ถ้าคนไข้ไม่รู้บางทีพอเจอเราก็เสียดาย เพราะจริงๆก็ป้องกันได้ ถ้าเขารู้ว่าญาติพี่น้องสายตรงเป็นแล้วพอถึง ช่วงอายุหนึ่งแล้วก็เริ่มตรวจ เมื่อเจอ Polyp แล้วก็ตัดออกก็ป้องกันมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้ ในส่วนใหญ่เมื่อเราตรวจเจอ Polyp คนไข้ไม่ค่อยมีอาการ ถ้ารอจนมีอาการ มันก็เป็นมะเร็งไปแล้ว พอเป็นมะเร็งไปแล้วเริ่มมีอาการตามระยะ ถ้าเป็นระยะต้นๆ ตัดออกก็จบ ถ้าเป็นระยะหลังๆหน่อยก็กระจาย

เพราะฉะนั้น การป้องกันอย่างหนึ่งคือเช็คอัพ บางทีก็บอกได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ถ้าการเช็คอัพพบความผิดปกติและบ่งชี้ว่าควรส่องกล้องตรวจลําไส้ใหญ่ อาจจะตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มแรกและสามารถทำการรักษาได้อย่างทันทวงทีค่ะ